بسته بندي با جوهر هاي هوشمند

جوهر هوشمند در بسته بندي مواد غذايي


هولوگرام ها را پيشتر بسيار شناخته ايد اما در اين مطلب براي شما خواهيم گفت که استفاده از جوهر هاي هوشمند در بسته بندي ها براي شما چه تاثيري خواهد داشت.پس ادامه اين مطلب را از دست ندهيد.


آمارنشان مي دهد هر ساله از هر 6 نفر شهروند آمريکايي، 1 نفر به مسموميت غذايي دچار مي شود که زنان باردار و افراد مبتلا به بيماري هاي مزمن و افراد مسن بيشتر در معرض خطر هستند. شرکت فناوري و تکنولوژي رنگ CTI با هدف کاهش مسموميت هاي ناشي از فاسد بودن غذاها اعلام کرده است که جوهر هوشمندي را اختراع کرده است که با تغيير رنگ، نامناسب بودن غذا را هشدار ميدهد. يکي ديگر از مزاياي اين جوهر اين است که به مصرف کننده اعلام مي کند تا غذا را در جاي مناسب قرار دهد تا موجب فساد نشود.
پاتريک ادسون رئيس بازاريابي CTI مي گويد: شرکت هاي توليد کننده مواد غذايي هنوز نسبت به قرار گرفتن و چاپ اين جوهر بر روي بسته بندي ترديد دارند که آيا با قرار گرفتن اين برچسب ها مسموميت هنوز وجود دارد يا نه؟
وي در ادامه افزود: راه حل اسان است. محصول ما فقط به مصرف کننده اعلام مي کند بسته بندي در جاي نامناسب قرار گرفته و با تغيير رنگ اعلام مي کند بسته بندي بايد سريع به يخچال منتقل شود تا دچار فساد نشود.هنگامي که درجه حرارت مناسب است اين جوهر به اصطلاح خاموش است و تغيير رنگ نمي دهد. وزرات بازرسي و ايمني مواد غذايي وکشاورزي توصيه مي کند هرگونه مواد غذايي که به مدت 2 ساعت در زمان بالاتر از 4 درجه سانتي گراد نگهداري شود نبايد مصرف شود. شرکت CTI از سال 1993 تاسيس شده و توليد کننده هشدار دهنده هاي حسي و شيميايي مي باشد و ابداع کننده روش هاي جديد براي تشخيص باکتري و درمان سرطان است.
به گفته شرکت CTI اين جوهر هوشمند و آشکار شونده مي تواند بر روي قوطي،برچسب هاي کاغذي،کارتن و فيلم چاپ شود. اين جوهر ترکيبي از جوهر Thermochromic مي باشد.


هولوگرام


منبع این نوشته : منبع
جوهر ,بندي ,بسته ,کننده ,اعلام ,شرکت ,بسته بندي ,مواد غذايي ,قرار گرفتن ,توليد کننده ,کننده اعلام ,مصرف کننده اعلام