هولوگرافي آندوسکوپيک چيست؟

معرفي هولوگرافي آندوسکوپيک


هولوگرافي نوع بسيار خوب و شاخصي است که بسيار براي افراد مختلف کاربرد دارد.پس ادامه اين مطلب به معرفي يکي از اين هولوگرافي ها خواهيم پرداخت چرا که براي شما بسيار مفيد است.پس ادامه اين مطلب را از دست ندهيد.


در هولوگرافي آندوسکوپيک امکان تصوير برداري بدون تماس با رزولوشن بالا و به صورت 3D و مقياس هاي دروني اعضاي بدن را ايجاد مي کند. تصاوير سه بعدي نمونه زيستي مي تواند از چند سري تصوير دوبعدي تصاوير راديولوژي با استفاده از تکنيک هاي استريوگرام هولوگرافيک، استريوگرام استاندارد و هولوگرام چندگانه توليد شود. و براي نمونه سازي و مدل سازي پزشکي نيز بسيار کاربرد دارد.


کاربرد هولوگرافي در پزشکي


هولوگرافي در پزشکي


هولوگرافي ابزاري است که امروزه در همه دنيا و در همه شاخه هاي علم به کاربرده ميشود ما در اين مطلب براي شما خواهيم گفت که استفاده از هولوگرافي در پزشکي چگونه ممکن است.پس ادامه اين مطلب را از دست ندهيد.


پيشرفت هاي اخير در تکنيک هاي ثبت  هولوگرام و دسترس بودن ابزار هاي آن و بهبود imaging (نگاشت-تصويربرداري) در رشته هاي بافت شناسي، چشم پزشکي، دندان پزشکي، اورولوژي، اتولوژي (گوش شناسي)، آسيب شناسي و علم ارتوپد نشان مي دهد که تکنيک هاي هولوگرافي، به شکل اميدوارکننده اي ابزاري قدرتمندي در کاربردهاي پزشکي است.


توليد تصاوير سه بعدي از چشم، آزمايش هاي تداخلي دندان پزشکي، حرکات قفسه سينه در حين دم و بازدم در آينده نزديک به زودي اتفاق مي افتد. بيشتر تکنيک هاي تداخلي هولوگرافيک در کاربردهاي biomedical (پزشکي) استفاده مي شود. هم چنين هولوگرافي X-Ray مي تواند براي تصويربرداري داخلي بدن انسان و نمونه هاي بيولوژيکي (زيستي) با رزولوشن بالا بدون احتياج به اماده سازي نمونه استفاده کرد.هولوگرام


منبع این نوشته : منبع
هولوگرافي ,تکنيک ,پزشکي ,استفاده ,نمونه ,مطلب ,دندان پزشکي، ,رزولوشن بالا ,کاربرد دارد